En licenspool skapar man genom att köpa minst 5 st nya nätverkslicenser eller genom att uppgradera singellicenser till nätverkslicenser och på så sätt få totalt minst 5 st nätverkslicenser.

Om ni redan har nätverkslicenser så kan ni lägga till enstaka licenser till den befinliga licenspoolen.
Installeras på valfritt antal datorer, oavsett hur många nätverkslicenser ni har.
Alla som har SketchUp installerat kan använda programmet såvida det finns en licens ledig.
När man startar programmet så kontrolleras detta mot en licensserver på nätet.
Kravet för få köra nätverkslicenser är att man har minst 5 st licenser i licenspoolen.

En nätverkslicens fungerar nästan precis på samma sätt som en singel.
Det behövs ingen dator som ska ”agera licensdator”.
Licensinformationen anges på samtliga datorer som vill använda programmet – dessa behöver självklart internetåtkomst.

Kontakta gärna oss om ni vill köpa nätverkslicenser så hjälper vi er med rätt lösning.

lärare vid en ackrediterad utbildningsinstitution.
Lärarlicenser gäller 1 år. Om du efter 1 år vill förlänga ditt avtal så beställer du en ny lärarlicens.
Samma lärarlicenser kan installeras på både din stationära och bärbara datorer.
Utbildare licenser kan inte användas för kommersiella (vinstdrivande) arbete av något slag.
Om det kommer nya versioner under avtalstiden så får man tillgång till dem. Licenserna är s.k. singellicenser

Formulär för lärarlicens och studentlicens

Studentlicenser för endast användas av studerande.
Den mailadress du anger måste vara till en adress knuten till den skola du studerar på.
Vi godkänner t.ex. inte Outlook, hotmail, gmail, yahoo etc.
Studentlicenser gäller 1 år. Om du efter 1 år vill förlänga ditt avtal så beställer du en ny studentlicens.
Studentlicenser kan inte användas för kommersiella (vinstdrivande) arbete av något slag.
Om det kommer nya versioner under avtalstiden så får man tillgång till dem. Licenserna är s.k. singellicenser.

Formulär för lärarlicens och studentlicens