Special rabatt 20%

Spara upp till 20% på en ny licens av SketchUp Pro 2018
Om ni har en äldre permanent licens, varför inte byta in den mot en helt ny licens?
Berättigade utgående licenser för SketchUp Pro (som inte ligger på aktuella underhålls- och supportavtal) kan bytas in mot rabatt på motsvarande antal nya licenser.

Villkor 
Kunden måste godkänna att avbryta användningen av alla inlämnade licenser.
Erbjudandet är tillgängligt från 16.07.18 till 17.08.18, Ej giltig i samband med något annat erbjudande. Inköpen måste vara klara senast 17.08.18. Licenser som är berättigade till byte är de för SketchUp 4.0 till SketchUp 2015 med utgångsdatum före 16.07.15 och inte ligger på befintligt underhålls- och supportavtal. Äldre licensinformation och bevis på ägande krävs före inköp. Gäller endast i Norden. Icke överförbar.

Fyll i så mycket som möjligt av den gamla licensen,  jag har läst och godkänner villkoren när jag sänder in meddelandet.

  • User name:
  • Company / organization
  • Serienummer
  • Authorization Code